6 månaders förlust och skadeförsäkring

Kostnadsfri försäkring

Försäkring är något utöver det vanliga. Alla som köper en klocka eller ett smycke över 900 kronor, får utan extra kostnad 6-månaders försäkring som täcker plötslig oförutsedd skada eller förlust. Därefter när det kvarstår ca. 45 dagar på försäkringen får du ett erbjudande från Solid Försäkring om att förlänga din försäkring ytterligare 12 månader. Om oturen är framme kontaktar du Solid Försäkring AB.

Försäkringens omfattning

Försäkringen ersätter skada på den försäkrade produkten som uppstår genom plötslig och oförutsedd yttre händelse. Med skada avses även stöld eller förlust. Försäkringen gäller därefter även för ersättningsprodukten.

Ersättning

Vid ersättningsbar skada ersätter Solid Försäkring reparationskostnad upp till klockans återanskaffningsvärde vid regleringstillfället, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde (försäkringsvärdet framgår av försäkringsbeviset och kassakvittot). Om reparationskostnaden överstiger 90 % av försäkringsvärdet anses klockan totalskadad. Vid totalskada kan istället motsvarande klocka ur återförsäljarens sortiment lämnas som ersättning, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde. Kontantersättning utgår inte. För det fall ersättning lämnas med ersättningsobjekt vid totalskada gäller försäkringen för ersättningsobjektet och löper vidare på oförändrade villkor till försäkringstidens slut.

Vill du veta mer?


Besök oss eller ring Solid Försäkring AB på 0771-113 113 så  får du mer information. Du kan även skicka e-post till info@araratbutik.com

Låg självrisk och premie

Smidig skadereglering, låg självrisk och förmånlig premie är andra fördelar med Solidförsäkringen.

Självrisk vid reparation

Vid reparation är självrisken 10 % av reparationskostnaden, dock lägst 100 kronor.

Självrisk vid totalskada, stöld eller förlust

Vid totalskada, stöld eller förlust är självrisken 10 % av försäkringsvärdet, lägst 100 kr per skadetillfälle.

Vill du veta mer?


Besök oss eller ring Solid Försäkring AB på 0771-113 113 så  får du mer information. Du kan även skicka e-post till info@araratbutik.com

Anmäl din skada

Du som har Solid Försäkring och har en skadad eller förlorad klocka eller smycke kan göra din skadeanmälan direkt här på webben eller i vår butik. Välj den produkt som ditt ärende gäller och följ guiden för skadeanmälan. Du hittar även villkor, vanligt ställda frågor och svar samt kontaktuppgifter till Solid Försäkring.

Så här går det till:

  • Kontrollera att du har en Solid Försäkring på den produkt du avser att anmäla skada på.
  • Läs villkoren – täcker försäkringen min skada?
Tänk på att: Din  klocka omfattas av en garanti. Garantitiden varierar mellan ett och två år. Försäkringen ersätter inte skador som omfattas av garantin. Är produkten stulen eller förlorad ska du göra en polisanmälan. Gör en polisanmälan med ett utförligt händelseförlopp. Tänk på att spara ner polisanmälan som en pdf så att du enkelt kan bifoga den vid skadeanmälan. Gör din polisanmälan här (länk till polisen.se)

Steg 1/4

Gör din skadeanmälan. En bekräftelse av din anmälan skickas till din mail. Har du råkat ut för stöld eller förlust? Kom ihåg att bifoga polisanmälan.

Steg 2/4

Din skadeanmälan hanteras och du får besked inom två veckor. Ditt försäkringsnummer är din referens.

Steg 3/4(vid reparation)

Lämna in klockan/smycket hos oss. OBS! Du måste invänta besked från oss innan du kan lämna den till en verkstad där den undersöks. Här hittar du oss. Har du svårt att hitta till oss? Göra din skadeanmälan direkt här på webben.

Steg 4/4(vid stöld, förlust eller totalskada)

Hämta ut din nya klocka eller smycke i vår butik. Du betalar din självrisk i butiken. OBS! Du måste invänta besked från oss innan du kan välja ut ett nytt objekt. Här hittar du oss. Har du svårt att hitta till oss? Göra din skadeanmälan direkt här på webben.
Solid Försäkringsaktiebolag (Solid Försäkring) har ingått ett gruppförsäkringsavtal med Araratbutik om att alla som uppfyller förutsättningarna nedan omfattas av gruppförsäkringsavtalet och därmed erhåller denna försäkring. LÄS MER OM  PRODUKTFÖRSÄKRING > LÄS FULLSTÄNDIGA FÖRSÄKRINGSVILLKOR >

Har du svårt att hitta till oss? Gör så här:

Vid reparation

Kontakta vår kundtjänst på info@araratbutik.com eller via kontakt formulär här  Emballage och fraktsedel skickas hem till dig.

Skicka in din produkt:  

Lägg produkten i emballaget och skicka in produkten. Klockan skickas via postförskott hem till dig när reparationen är klar. Självrisken betalar du via postförskottet.

Vid totalskada, stöld eller förlust 


Om du svårt att hitta till oss kan du få din nya klocka eller smycke levererad hem till dig.

Du måste invänta beslut från oss med vidare instruktioner innan du kan välja ut ditt nya objekt.

Så här går det till: Du väljer ut ditt ersättningsobjekt här på araratbutik.com och informerar till oss via mail vilken klocka du önskar.

Skadeanmälan

Var god och fyll i följande formulär så att vi kan ta hand om ditt skadeärende.