Araratbutiks Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter, vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem, och hur du kan kontakta oss angående dina personuppgifter.

Vem ansvarar för hanteringen av dina uppgifter?

ARMexia AB (org.nr. 556755-3796) är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du tillhandahåller till oss. Vi följer EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679) för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas korrekt.

Laglig grund

All behandling av personuppgifter måste vila på laglig grund. Vi beskriver syftet med behandlingen av personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, samt den lagliga grunden för behandlingen för våra kunder.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar in och behandlar uppgifter som du själv lämnar till oss i olika sammanhang, såsom när du registrerar dig för nyhetsbrev, gör köp eller beställningar, kontaktar vår kundtjänst, anmäler dig till evenemang, använder vår webbplats edblad.com eller deltar i tävlingar. Dessutom kan vi skapa data om dig när du utnyttjar kampanjer eller erbjudanden. Genom våra webbplatser och användning av cookies samt liknande tekniker samlar vi information från din webbläsare. När du besöker edblad.com behandlar vi även information om dina webbläsarinställningar och teknisk data om din enhet, tillsammans med användargenererad data såsom klick- och besökshistorik. För mer information om vår hantering av cookies, vänligen läs vår cookie-policy.

Vad använder vi uppgifterna till?

Uppgifterna används för att säkerställa att vi kan fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, vilket inkluderar att administrera din nyhetsbrevsprenumeration, hantera eventuella reklamationsärenden och byten samt erbjuda en hög servicenivå. Dessutom används personuppgifterna för att genomföra marknadsföringsaktiviteter. Dessa inkluderar marknads- och kundanalyser för att förbättra våra tjänster och webbsidor, samt för att skapa en mer personlig upplevelse för dig som kund. Som medlem i vår kundklubb kan du också förvänta dig marknadsföring via sms och e-post, som kan anpassas baserat på ditt köpbeteende och andra användargenererad data. Slutligen kan uppgifterna användas för att hantera och försvara mot eventuella rättsliga anspråk, inklusive att kontrollera misstänkt bedrägligt beteende.

Kontaktuppgifter:

Syfte: Vi använder dina kontaktuppgifter för att administrera ditt medlemskap hos oss samt för att skicka marknadsföringsutskick som vi tror kan vara av intresse för dig. De uppgifter vi samlar in för detta ändamål inkluderar ditt namn och din e-postadress. Laglig grund: Behandlingen av dina kontaktuppgifter grundar sig på två huvudsakliga faktorer. Dels fullgörandet av det avtal du ingår med oss som medlem, där vi förbinder oss att tillhandahålla medlemskap, tjänster och information, och dels vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig och erbjuda relevanta erbjudanden och förmåner baserat på din status som medlem.

Hantering av köp:

Syfte: Vi använder dina uppgifter för att effektivt leverera de produkter du har beställt eller köpt från oss. Det inkluderar att skicka leveransaviseringar, verifiera din identitet vid behov, hantera betalningar samt behandla eventuella reklamationer och returer. De uppgifter vi samlar in för detta ändamål inkluderar ditt namn, din adress, e-postadress, telefonnummer samt information om din order och specifika detaljer om ditt köp. Laglig grund: Denna behandling av dina uppgifter grundar sig på både uppfyllandet av vårt köpeavtal med dig och vårt berättigade intresse av att säkerställa en smidig och korrekt leverans av våra produkter och hantera eventuella efterföljande frågor eller problem.

Marknadsföring av produkter och tjänster:

Syfte: Vi strävar efter att förse dig med relevanta produktrekommendationer och erbjudanden som kan intressera dig. Det innefattar att skicka direktmarknadsföring via elektroniska kanaler, såsom e-post eller SMS, där vi kan informera om kampanjer, erbjudanden och inbjudningar till olika evenemang. För att kunna tillhandahålla dessa tjänster samlar vi in och använder uppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt information om ditt användande av våra webbplatser och andra digitala kanaler. Laglig grund: Denna behandling av dina uppgifter grundar sig på två huvudsakliga faktorer. Dels uppfyllandet av vårt medlemsavtal med dig, där vi åtar oss att tillhandahålla relevant information och erbjudanden, och dels vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig på ett sätt som är anpassat efter dina preferenser och behov.

Köp Data:

Syfte: Vi använder köp data för flera ändamål, inklusive att generera statistik, skapa riktad marknadsföring baserad på ditt köpbeteende, utveckla nya metoder, förbättra våra tjänster samt hantera eventuella reklamationer och returer. De uppgifter vi samlar in inkluderar detaljer kring ditt köp, såsom produkter, kvantitet, pris och datum. Laglig grund: Denna behandling av dina uppgifter grundar sig på både fullgörandet av vårt köpeavtal med dig och vårt berättigade intresse av att analysera köpmönster och beteenden för att förbättra din shoppingupplevelse och optimera våra tjänster.

Webbdata: 

Syfte: Vi använder webbdata för flera ändamål, inklusive att generera statistik, anpassa och förbättra vår webbplats efter dina intressen och behov, samt för att vidareutveckla våra tjänster. Dessutom kan vi använda denna data för att skapa riktad marknadsföring baserad på ditt beteende på vår webbplats. De uppgifter vi samlar in inkluderar din IP-adress, cookies, besökshistorik och teknisk information om dina enheter. Laglig grund: Denna behandling av webbdata grundar sig på två huvudsakliga faktorer. Dels fullgörandet av det medlemsavtal du ingår med oss, där vi åtar oss att tillhandahålla en funktionell webbplats och dels vårt berättigade intresse av att förstå och anpassa vår webbplats efter dina behov och att erbjuda dig relevant innehåll och marknadsföring baserat på ditt beteende på webbplatsen.

Hantering av kundtjänstärenden:

Syfte: Vi hanterar kundtjänstärenden för att effektivt kommunicera och svara på förfrågningar som kommer in till oss via telefon eller digitala kanaler, inklusive sociala medier. Detta inkluderar även att utreda supportärenden och klagomål samt att genomföra identifiering av kunder. De uppgifter vi behandlar i detta sammanhang inkluderar namn, kontaktuppgifter, personnummer vid behov, korrespondens relaterade till ärendet, uppgifter om köp och tekniska uppgifter om eventuella problem. Laglig grund: Behandlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att tillgodose både ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden på ett effektivt och korrekt sätt. Detta utgör vårt berättigade intresse, då det är avgörande för att upprätthålla en god kundrelation och tillhandahålla den service och support som våra kunder förväntar sig.

Vem behandlar uppgifterna?

Vi sätter högt värde på din integritet och följer strikta riktlinjer för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt sätt. Det är viktigt för oss att betona att vi inte delar eller säljer dina uppgifter till tredje part. Dock kan vissa personuppgifter behandlas av externa personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som Araratbutik samarbetar med inom områden såsom IT-drift, betallösningar, analys, tryck, distribution och marknadsföring. Dessa företag får endast använda dina uppgifter för att tillhandahålla de specifika tjänster de anlitas för och är ålagda att följa de riktlinjer och villkor som fastställts av Araratbutik för behandlingen av personuppgifter.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi på Araratbutik ser till att din integritet och dina uppgifter är väl skyddade. Vi lägger stor vikt vid säker hantering av personuppgifter och använder oss av lämpliga tekniska lösningar samt administrativa processer och rutiner för att säkerställa detta. Vi är särskilt uppmärksamma på informationssäkerheten för att förebygga, förhindra och upptäcka eventuell obehörig åtkomst eller förlust av data. Endast de personer som behöver åtkomst till personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter ges behörighet att göra det.

Lagringstid:

Vi på Araratbutik följer strikta riktlinjer när det gäller lagring av personuppgifter. Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt med hänsyn till det syfte de samlats in för. Det innebär att vi aktivt gallrar bort uppgifter när de inte längre är relevanta eller nödvändiga för analyser, direktmarknadsföring eller andra ändamål som de samlats in för.

Tredjeparts Integritetspolicy:

Förbättra våra tjänster: Enligt GDPR är alla tredje parter som behandlar data från användare av Araratbutik juridiskt skyldiga att följa överensstämmande kraven. Vi använder Google Analytics, Google Fonts och tredjeparts plugins som Facebook, Instagram, Hotyar på vår webbplats. Vi försäkrar dig om att våra tredjepartsleverantörer är GDPR-kompatibla och överensstämmer med gällande lagar och riktlinjer.

Betalningar: När du väljer Klarna Checkout som betalningsmetod i vår butik, skickas information om din beställning, såsom namn, pris, mängd och SKU, till Klarna. När köpet är genomfört skickar Klarna leverans- och fakturaadress tillbaka till vår butik. Dessa data, tillsammans med ett unikt ID för köpet, sparas sedan som leverans- och faktura data i ordern i Araratbutik. Dessa uppgifter behandlas i enlighet med Klarnas integritetspolicy och användarvillkor.

Dina rättigheter:

 • Du har rätt att begära ett registerutdrag.
 • Du har rätt till rättelse och radering av felaktiga uppgifter.
 • Du har rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter.
 • Du har rätt till dataportabilitet.
 • Du har rätt att lämna in klagomål till oss eller till Datainspektionen om du anser att dina uppgifter behandlas felaktigt.

 

Samtycke till användning av kakor.

För att vår webbplats ska fungera korrekt använder vi kakor. För att få ditt giltiga samtycke till användning och lagring av kakor i webbläsaren du använder för att komma åt vår webbplats och för att korrekt dokumentera detta använder vi en samtyckeshanteringsplattform: CookieFirst. Denna teknologi tillhandahålls av Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederländerna. Webbplats: https://cookiefirst.com kallad CookieFirst.

När du får tillgång till vår webbplats upprättas en anslutning till CookieFirst’s server för att ge oss möjlighet att få giltigt samtycke från dig till användningen av vissa kakor. CookieFirst lagrar sedan en kaka i din webbläsare för att kunna aktivera endast de kakor som du har samtyckt till och för att korrekt dokumentera detta. De bearbetade data lagras tills den fördefinierade lagringsperioden löper ut eller tills du begär att data ska raderas. Vissa obligatoriska lagringsperioder enligt lag kan gälla oberoende av det ovanstående.

CookieFirst används för att få det lagligt krävda samtycket för användning av kakor. Den lagliga grunden för detta är artikel 6(1)(c) i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Datahanteringsavtal

Vi har ingått ett datahanteringsavtal med CookieFirst. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagen, vilket säkerställer att data från våra webbplatsbesökare endast behandlas i enlighet med våra instruktioner och i överensstämmelse med GDPR.

Serverloggfiler

Vår webbplats och CookieFirst samlar automatiskt in och lagrar information i s.k. serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Följande data samlas in:

 • Ditt samtyckesstatus eller återkallande av samtycke
 • Din anonymiserade IP-adress
 • Information om din webbläsare
 • Information om din enhet
 • Datum och tid när du har besökt vår webbplats
 • Webbside-URL där du sparade eller uppdaterade dina samtyckesinställningar
 • Den ungefärliga platsen för användaren som sparade sina samtyckesinställningar
 • Ett universellt unikt identifierare (UUID) för webbplatsbesökaren som klickade på kakabanneren

Kontaktuppgifter:

ARMexia AB
Telefon:0581-452882

E-post:info@araratbutik.com

Postadress: Box 62, 711 22 Lindesberg